ANBI

Leef Heiloo is een kerkgenootschap dat een erkende ANBI status heeft.

Hier volgen de belangrijkste gegevens:

  • Leef! Heiloo (officiele tenaamstelling: Leef! Evangelische kerk Heiloo)
  • RSIN nummer:  857299608
  • contact via email: info@leefheiloo.nl
  • Doel: christenen in Heiloo aan elkaar connecten en vandaar uit Gods liefde delen
  • Beleid: kern: organiseren en ondersteunen van activiteiten die aan het doel bijdragen. Meer info: zie hier
  • Beloning Leiding: het leidersteam van Leef! Heiloo ontvangt geen financiële beloning
  • Meest recente bestuursverslag: zie hier
  • financiële gegevens: zie hier  het financieel overzicht van het laatste boekjaar