juli20-juni21 juli21-juni22 begroting juli22-juni23
beginsaldo 4276 6331 6264
giften 2785 3135 3500
uitgaven Leef! zondagse dienst 0 -1568 -4000
uitgaven Overige Leef! activiteiten -599 -1176 -1000
uitgaven betalingsverkeer -131 -145 -160
uitgaven apparatuur etc 0 -313 -250
Eindsaldo 6331 6264 4354